WAT BIEDEN WE AAN?

  • - Exploratie bij vermoeden van een psychiatrische problematiek.
  • - Advies en ondersteuning aan hulpverleners en mantelzorgers in het omgaan met psychische en/of psychiatrische problemen.
  • "zorgen voor... een hele zorg" = folder met tips en nuttige adressen.
  • - Zorgbemiddeling: inschakelen van diensten naargelang de noden van de cliënt en zijn onmiddellijke omgeving.
  • - Zorgcoördinatie: ondersteuning en overleg met de verschillende hulpverleners.
  • - Kortdurende begeleiding en ondersteuning
  • - Vorming op maat.