AANMELDING

  • Cliënten, mantelzorgers en hulpverleners die moeilijkheden ervaren in het omgaan met psychische en/of psychiatrische problemen binnen een thuissituatie kunnen met ons telefonisch contact opnemen.
  • Na de aanmelding nemen we contact op met de cliënt, zijn omgeving en de betrokken hulpverleners en dit steeds met het mandaat van de cliënt. (de intakefase)
  • Vervolgens wordt de aanmelding besproken in het adviserend- en ondersteunend team. Binnen het team wordt nagegaan wat het meest geschikte zorgaanbod is op de gestelde hulpvraag.
  • Na de bespreking gebeurt er een terugkoppeling naar de cliënt en de aanmelder.


    Klik hier voor het aanmeldingsformulier.