Psychiatrische thuiszorg regio Ieper-Diksmuide is een samenwerkingsverband tussen partners uit de geestelijke gezondheidzorg en partners uit de eerstelijnszorg.

Psychiatrische Thuiszorg regio Ieper-Diksmuide wordt aangestuurd door het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide


Een adviserend en ondersteunend team komt om de 14 dagen samen, met vertegenwoordigers uit volgende diensten:

  • Beschut Wonen, Ieper
  • Centrum Geestelijke Gezondheidzorg Largo
  • Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, Ieper
  • VIP (Vroege Detectie en Interventie Psychose)
  • Mobiele teams psychiatrische zorg
  • Centrum Algemeen Welzijnswerk Centraal West-Vlaanderen
  • Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorggezondheidszorg Midden West-Vlaanderen
  • Maatschappelijke dienst Mutualiteiten uit het werkingsgebied
  • OCMW's uit het werkingsgebied
  • Huisartsenkring regio Ieper

Het initiatief is opgestart in 2000 en wordt, vanaf 2001, gefinancierd door de Federale Overheid.